Oprecht in omgevingsrecht

Adviseren en procederen op het gebied van omgevingsrecht is onze specialiteit. We werken onafhankelijk aan omgevingsrechtelijke vraagstukken. Geen enkel vraagstuk is hetzelfde en als het nodig is, schakelen we ons uitgebreid netwerk van aanverwante dienstverleners en adviseurs in. Zo kunnen we onze opdrachtgevers écht verder helpen en ontzorgen.

Neem contact op

Oprecht in omgevingsrecht

Vroeg of laat krijgt bijna iedereen wel eens te maken met het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht gaat namelijk over onze leefomgeving. En als u daarin veranderingen wilt aanbrengen, is de kans groot dat het omgevingsrecht ook op u van toepassing is. Het omgevingsrecht bevat allerlei wetten, regels, plannen en beleidsstukken waaraan u zich moet houden. Zo is bijvoorbeeld bepaald wat er waar mag worden gebouwd, welke activiteiten er op een bepaalde plaats zijn toegestaan en welke milieueisen u daarbij in acht moet nemen.

Al deze zaken worden op verschillende overheidsniveaus geregeld. Zo heeft niet alleen de rijksoverheid hiervoor wet -en regelgeving opgesteld, maar ook provincies en gemeenten. Kortom; het is een vrij complexe materie die specialistische kennis vereist als u de juiste stappen wilt zetten. Door ons op het juiste moment in te schakelen, kunt u vaak veel problemen, tijd en geld besparen.

Omgevingsrecht in landelijk en stedelijk gebied

We zijn actief voor vastgoedeigenaren in zowel landelijk als stedelijk gebied.
Ieder gebied vereist specialistische kennis en ervaring.

Landelijk gebied
Het Nederlandse buitengebied is continu in ontwikkeling en de ruimte wordt steeds schaarser. Er zijn veel verschillende functies die een plaats moeten krijgen. Denk bijvoorbeeld aan agrarische bedrijvigheid, maar ook aan natuur en recreatie. Daarvoor zijn veel wetten en regels opgesteld. Het gaat bijvoorbeeld om regels over natuurbescherming, milieu (water, bodem, lucht), gezondheid en (dieren)welzijn, maar ook ruimtelijke regels in het bestemmingsplan of omgevingsplan. Wij zijn gespecialiseerd in ruimtelijke vraagstukken in het landelijk gebied.
Stedelijk gebied
In het stedelijk gebied komen diverse functies voor. Denk aan wonen, bedrijvigheid, detailhandel en horeca. Daarvoor zijn veel wetten en regels opgesteld. Het gaat dan niet alleen om ruimtelijke regels in het bestemmingsplan of omgevingsplan, maar ook om bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten zoals de Drank- en Horecawet. Wij hebben specialistische kennis van ruimtelijke vraagstukken in het stedelijk gebied.

Waar wij voor staan

Wij vinden dat iedere opdrachtgever in normale-mensen-taal complexe, juridische materie moet kunnen begrijpen én een oprecht advies moet krijgen. Persoonlijk, eerlijk, begrijpelijk en opbouwend.

Meer over ons

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak inplannen?
Neem dan gerust contact met ons op.